NGUYỄN MẠNH TRINH


 • Nguyễn Mạnh Trinh là tên thật.
 • Sinh năm 1949 tại Hà Nội.
 • Hiện sống tại Hoa Kỳ.
 • Chủ trương tủ sách tác gỉa tác phẩm Ðời và là một thành viên trong nhóm chủ trương Hợp Lưu, Hoa Kỳ.
 • Những bài viết của ông xuất hiện trên hầu hết các tạp chí văn học tại hải ngoại
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Thơ Nguyễn Mạnh Trinh (Người Việt 1985)
 • Tuyển tập Hai Mươi Ba Người Viết Sau 1975 (biên tập cùng Trịnh Y Thư Văn Nghệ Hoa kỳ 1989)
 • Rì Rào Sóng Vỗ - tập truyện ngắn.
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
 • Đọc Thơ Trần Văn Sơn: Thấp Thoáng Vài Nụ Hoa.
 • Đọc ” Tình Buồn Nhớ Mãi “ Thơ Thanh Chương