• Nguyễn Lãm Thắng
 • Bút hiệu: Lãm Thắng, Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Lam Thụy…
 • Sinh ngày: 14.8.1973
 • Quê quán: Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam
 • Hiện là giảng viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Huế
 • TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

 • Điệp Ngữ Tình (thơ) . NXB Hội Nhà văn, 2006.
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
 • tấm ảnh cũ
 • bâng khuâng sân trường cũ
 • cạn đêm
 • về xưa...
 • muộn