• Sinh năm 1941
 • Tại Thái Bình
 • Đã từng dạy học và làm báo
 • Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1984
 • Hiện sinh sống tại TP HCM
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Nước Mắt Một Thời - tiểu thuyết .
 • Hoàng Hôn Lạnh - tiểu thuyết - NXB đại học Công Nghiệp TP HCM 2011.
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
 • NƯỚC MẮT MỘT THỜI - tiểu thuyết - Kỳ 1
 • NƯỚC MẮT MỘT THỜI - tiểu thuyết - Kỳ 2
 • NƯỚC MẮT MỘT THỜI - tiểu thuyết - Kỳ 3
 • NƯỚC MẮT MỘT THỜI - tiểu thuyết - Kỳ 4
 • NƯỚC MẮT MỘT THỜI - tiểu thuyết - Kỳ 5
 • NƯỚC MẮT MỘT THỜI - tiểu thuyết - Kỳ 6
 • NƯỚC MẮT MỘT THỜI - tiểu thuyết - Kỳ 7
 • NƯỚC MẮT MỘT THỜI - tiểu thuyết - Kỳ 8
 • CON GẤU - truyện ngắn
 • NƯỚC MẮT MỘT THỜI - tiểu thuyết - Kỳ 9
 • NƯỚC MẮT MỘT THỜI - tiểu thuyết - Kỳ 10
 • NƯỚC MẮT MỘT THỜI - tiểu thuyết - Kết
 • HOÀNG HÔN LẠNH - 1
 • HOÀNG HÔN LẠNH - 2
 • HOÀNG HÔN LẠNH - 3
 • HOÀNG HÔN LẠNH - 4
 • HOÀNG HÔN LẠNH - 5
 • HOÀNG HÔN LẠNH - 6
 • HOÀNG HÔN LẠNH - 7
 • HOÀNG HÔN LẠNH - 8