• Sinh quán: Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị.
  • Hiện thường trú tại Đà Nẵng
  • Nghề nghiệp: Giáo viên
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI