• Sinh năm Ất Mùi (1955)
  • Quê quán An nhơn Bình Định
  • Hiện ở tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI