NGUYỄN HỒNG DŨNG

 • Sinh: 1958 tại Quảng Ngãi
 • Cư trú: San Jose, California, USA.
 • Giảng dạy tại California State University of Hayward (Northern California)
 • Vice Chairman of Federation Vietnamese American in Northern California
 • Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt
 • Project Diversity Screening Committee of San Jose City (Local Government)
 • Bình Luận Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao 2075 DirectV and Viet Top radio (Atlanta, USA)
 • Bình Luận Hệ Thống Web cast Calitoday tại www.truyenhinhcalitoday.
 • Nhận định trên air: radio Phố Đêm/ Bay Area of California. USA.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Nước Mắt Của Biển (Truyện Ngắn về thân phận người Vượt biển, nguồn Sống xuất bản 1990)
 • Pháp Vũ (truyện dài) (Nguồn Sống 2008)
 • Búp Sen Hừng Sáng (truyện ngắn) (Anada 2009)
 • Tường Vân (truyện dài) (Calitoday 2011)
 • Chuyến Đi biền Biệt (truyện ngắn) Nguồn Sống 2012
 • Quang Trung Hồn Việt (Truyện dài) (Nguồn Sống 2013)
 • Kinh Thơ Diệu Pháp Liên Hoa (Nguồn Sống 2014) • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI