• Sinh năm 1940
  • Tại Quốc Oai - Hà Tây (Hà Nội)
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI