• Sinh năm 1967.
 • Hiện đang sống tại Quảng Ngãi
 • TÁC PHẨM :

 • VÕNG THI • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • NGỦ GIỮA MÙA XANH
 • CHIỀU
 • VIẾT TRÊN BIỂN MỸ KHÊ
 • TIẾNG GỌI
 • KHI MẶT TRỜI ĐI VẮNG
 • CHUÔNG
 • CHỜ EM DƯỚI BÓNG MAI VÀNG
 • CHUỐC RƯỢU
 • KHI NẮNG XUÂN VỀ
 • KHAI BÚT ĐẦU NĂM