NGUYỄN HOÀI VÂN

. Nghề nghiệp : Bác sĩ.
. Hiện sống tại Paris - Pháp.