NGUYỄN HẢI THẢO

  • Sinh ngày 09/10/1954 tại Sài Gòn.
  • Làm thơ từ năm 1968 .
  • Hiện sống tại Sài Gòn - Việt Nam
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI