• Họ tên thật: Nguyễn Ngọc Anh
  • Sinh năm 1950
  • Nghề nghiệp: Thủy Thủ đã nghĩ hưu
  • Đã đi trên tàu viễn dương
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI