• Quê quán : Trà Bồ - Phù Cừ - Hưng Yên
 • Sinh ngày 20-11-1909
 • Các Bút hiệu khác :Hà Việt Phương - Hoài Đồng Vọng - Vương Thương Thương - Hoài Nam Hoài
 • Thuở nhỏ, ông đi du học ở nước ngoài và đỗ kỹ sư điện toán.
 • Năm 1931 về nước, cộng tác với Nguyễn Công Tiễu trong tờ Khoa học tạp chí viết các bài về Khoa học phổ thông
 • Năm 1934 viết báo Tiếng Trẻ, Thời thế, Quốc gia (Hà Nội), và thành lập nhóm Hàn Thuyên với tạp chí Văn Mới xuất bản định kì như một nguyệt san văn học. Trong thời gian này, ông viết tiểu thuyết tự thuật về thời thơ ấu của ông ở Hưng Yên, và những thiên khảo luận lịch sử văn minh loài người vào thời nguyên thủy.
 • Năm 1946, ông tham gia kháng chiến chống Pháp ở chiến khu cùng với các nhà văn của nhóm Hàn Thuyên như Nguyễn Đình Lạp, Đặng Thai Mai, Trương Tửu, Nguyễn Tuân, Phạm Ngọc Khuê.
 • Năm 1952, ông về Hà Nội, sau đó vào Huế, Sài Gòn cộng tác với các báo Đời Mới của Trần Văn Ân và một số nhật báo khác. Hầu hết các tác phẩm của ông xuất bản trước năm 1945. Sau 1954, ông có viết Ai có qua cầu (ký tên Hoài Đồng Vọng, nhà Quan Điểm xuất bản năm 1957), truyện dài Làm lại cuộc đời (đăng trên báo Đời Mới, ký Hà việt Phương), ngoài ra còn một số truyện đăng báo hằng ngày, như Tia Sáng, ký tên khác.
 • Qau đời tháng 6-1974, hưởng thọ 65 tuổi.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Phong trào Tân Kỳ (1920)
 • Ta và Mọi (1929)
 • Các dân tộc lạc hậu miền Thượng du (1930)
 • Khoa học phổ thông (1932)
 • Kỹ nghệ làm pin điện (1932)
 • Nguồn gốc tiếng Nam (1935)
 • Bốn biển không nhà (1930)
 • Gốc tích loài người (1943)
 • Đời sống thái cổ (1942)
 • Tây phương cổ sử (1944)
 • Ai Cập cổ sử (1943)
 • Cận đông sử (1943)
 • Lịch sử thế giới (1944)

 • Và các tiểu thuyết chính trị, xã hội như:

 • Mình với Ta (thơ, 1930)
 • Bốn biển không nhà (1930)
 • Những kẻ lạc đường (kịch giải thưởng Les Amis de l’Art Sài Gòn, 1939).
 • Thằng cu So (tiểu thuyết, 1941)
 • Thằng Kình (1942)
 • Thằng Phượng (tiểu thuyết, 1941)
 • Sắt đã vào lò (1943)
 • Ai có qua cầu (1957)
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI