NGUYỄN ĐÌNH NHỮ

  • Năm sinh: 1942
  • Nguyên Giảng viên khoa Trung Nhật Trường Đại hoc Kinh doanh &Công nghệ Hà Nội
  • Quê quán: Thuận Vy, Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình
  • Nơi ở hiện nay: Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI