• Sinh năm 1933
  • Tại Yên Nội - Quốc Oai - Hà Tây (Hà Nội)
    TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI