• Họ và tên thật và cũng là bút danh : NGUYỄN CÔNG TÙNG CHINH
  • Sinh năm : 1967 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
  • Cử nhân Văn Chương- ĐH Đà Lạt
  • Sống và dạy học tại Thị xã An Khê - Gia lai
  • Hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Gia Lai




  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI