NGUYỄN CẨM XUYÊN

 • Tên thật: Nguyễn Văn Duận
 • Siuh ngày 18. 01. 1950 tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
 • Năm 1955: Di cư vào Nam.
 • 1973 : tốt nghiêp Cử nhân Giáo khoa Triết học và Cử nhân Văn khoa.
 • Trước và sau 1975: Dạy học tại Đà Lạt và Ninh Thuận. • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


 • Mạc Vị Xuân Tàn Hoa Lạc Tận ...
 • NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH THIÊN CỔ LỤY
 • TỪ GHI CHÉP VỀ VƯƠNG THÚY KIỀU TRONG MINH SỬ ĐẾN TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU
 • TỪ “KIM VÂN KIỀU TRUYỆN” CỦA THANH TÂM TÀI NHÂN ĐẾN “TRUYỆN KIỀU” CỦA NGUYỄN DU
 • NGUYỄN DU KHÔNG DỊCH “KIM VÂN KIỀU TRUYỆN” CỦA THANH TÂM TÀI NHÂN RA TIẾNG VIỆT
 • VẺ ĐẸP THUÝ VÂN và NHỮNG NGỘ NHẬN
 • RỠ MÌNH LẠ VẺ CÂN ĐAI, HÃY CÒN HÀM ÉN MÀY NGÀI NHƯ XƯA.
 • NGƯỜI CUNG NỮ TRONG CUNG OÁN NGÂM LÀ NHÂN VẬT ƯỚC LỆ
 • “CÒ KÈ BỚT MỘT THÊM HAI, GIỜ LÂU NGÃ GIÁ VÂNG NGOÀI BỐN TRĂM…”
 • CAO BIỀN MỘT NHÂN VẬT NHIỀU HUYỀN THOẠI
 • CÓ THÌ CÓ TỰ MẢY MAY, KHÔNG THÌ CẢ THẾ GIAN NÀY CŨNG KHÔNG.
 • ĐÃ HƠN 70 NĂM QUA, T.T.Kh. VÀ CHUYỆN TÌNH THƠ “HAI SẮC HOA TI GÔN” VẪN TƯƠI NGUYÊN MÀU BÍ ẨN
 • “NỬA NĂM TIÊN CẢNH, MỘT BƯỚC TRẦN AI…”
 • “MẤY CHÙM TRƯỚC GIẬU HOA NĂM NGOÁI…” : TIẾNG THỞ DÀI BUỒN TRONG NỖI ĐAU MẤT NƯỚC.
 • LIÊU TRAI CHÍ DỊ: CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG TRONG CÕI MỘNG.
 • NÚI VỌNG PHU; NHỮNG THIẾU PHỤ CHỜ CHỒNG MUÔN KIẾP
 • HỒ ĐIỆP MỘNG VÀ THƠ NGUYỄN BÍNH.
 • VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN : MỘT THỦ ĐOẠN, MỘT ÂM MƯU TÀN BẠO.
 • MỸ NHÂN TỰ CỔ NHƯ DANH TƯỚNG BẤT HỨA NHÂN GIAN KIẾN BẠCH ĐẦU
 • HỒ XUÂN HƯƠNG - HUYỀN THOẠI VÀ SỰ THỰC.
 • LÁ TRÚC CHE NGANG MẶT CHỮ ĐIỀN
 • “NGÔN HOÀI”: MỘT BÀI KỆ THIỀN RẤT KHÓ DỊCH.
 • T.T.Kh. VÀ CHUYỆN TÌNH THƠ “HAI SẮC HOA TI GÔN” VẪN TƯƠI NGUYÊN MÀU BÍ ẨN.
 • NGUYỄN DU-HỒ XUÂN HƯƠNG; CUỘC TÌNH THƠ HAY ẢO MỘNG ?
 • TRUY TÌM GỐC TÍCH ĐÔI CÂU ĐỐI THIỀN TÔNG
 • PHAN BỘI CHÂU VÀ BIA MỘ HAI CON CHÓ
 • ĐOÀN THỊ ĐIỂM và NGUYỄN THỊ ĐIỂM; AI ĐÃ DỊCH CHINH PHỤ NGÂM RA CHỮ NÔM ?
 • “Tần Cung Oán” Có Phải Là Tác Phẩm Của Ôn Như Hầu ?