NGUYỄN BẮC SƠN

  • Tên thật : Nguyễn Văn Hải.
  • Sinh năm 1944 tại Phan Thiết
  • Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn hiện cư ngụ tại thành phố Phan Thiết- Nam ViệtNam.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • 1972 - Chiến tranh Việt Nam và tôi.
  • 1995 - Đời như một nhà thơ đông phương.
  • 1999 - Biển của một thời , tuyển tập thơ nhiều tác giả.  • THƠ NGUYỄN HIỆP, NHÌN TỪ TÂM TƯỞNG MIỀN SÂU