NGUYÊN LẠC

 • Tên thật : Nguyễn văn Lạc
 • Năm sinh 1950 tại Đại Ngãi tỉnh Sóc Trăng VN
 • Học Đại học Khoa Học Cần Thơ từ 1968-1972
 • 1972-1975 : lính Quân Y Sài Gòn VN
 • Từng dạy học trường Việt Hoa Khải Trí và Trung Học Tư Thục Tân Văn Cần Thơ
 • Hiện đang sống tại thành phố Garland, tiểu bang Texas, USA
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • Quẻ Dịch - Cách Lập Và Giải Đoán (1)
 • Chim Ưng và Chim Vạc (Vài ý nghĩ mọn nhân đọc bài Mộ Điểu)
 • TỬU SẮC TÌNH 1
 • TỬU SẮC TÌNH 2
 • Quẻ Dịch - Cách Lập Và Giải Đoán (2)
 • Quẻ Dịch - Bói Quẻ Dịch (3)
 • Quẻ Dịch - Bói Quẻ Dịch (4)
 • CÂU CHUYỆN HAI DÒNG SÔNG
 • CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH