NGÔ XUÂN TIẾU


  • Họ tên thực : Ngô Xuân Tiếu
  • Hiện sống và viết tại xã Vĩnh Thành, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI