• NGÔ ĐÌNH MIÊN (còn có bút danh YÊN BA)
 • Hiện sống tại Phan Thiết, Bình Thuận
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


 • BÓNG
 • BUÔNG THẢ
 • BẮT ĐỀN
 • ÂM THANH
 • ĐẤT NƯỚC
 • TẶNG HOA
 • QUÊ HƯƠNG
 • VỀ PHAN THIẾT
 • TÌNH KHÚC
 • BUÔNG THẢ
 • ĐU
 • KẺ SĨ THỜI NAY
 • ĐỒNG DAO
 • LỀU HOANG
 • THÔI
 • KHÚC THỨC
 • MỘT NHÀ THƠ CHÂN THẬT
 • ANH LÀ AI?
 • PHÍA NGƯỢC
 • VỀ
 • ƯỚC MƠ
 • NIỀM TIN
 • BỪA BỘN
 • THĂM BẠN NẰM BỆNH
 • DẠ THƯA
 • MẦM XANH
 • VỢ BẠN LẤY CHỒNG
 • TA LÀ AI?
 • TIỄN BẠN LÊN CHÙA 
 • SỎI, SỮA VÀ CÀ PHÊ
 • GIẢ NGỘ
 • VÔ THỨC
 • CHIM SÉT
 • ỰMM… BÒO…
 • ÔM XUÂN TRONG TAY
 • TIỄN CON LẤY CHỒNG
 • CHÀO ÔNG NGOẠI
 • ĐẤT NÉM CHIM
 • Nhớ Phan Thiết
 • BÁNH CANH THƯỜNG VỤ
 • TỨ TUYỆT HOA ĐÀ LẠT
 • ÔM XUÂN TRONG TAY
 • VÒM LÁ XANH XÀO XẠC
 • NHỚ PHAN THIẾT


 • Ngàn Hoa Máu Rưng Rưng Phan Thiết
 • KÍ ỨC BẠN BÈ
 • MỘT CHÚT TÌNH PHAN THIẾT
 • Trên Dòng Sông Thuỷ Triều
 • Gã  Kliu Si Tình
 • Lông Rông Cùng Vết Cứa
 • LAN MAN CHUYỆN “VĂN CHƯƠNG KHÔNG BẰNG XƯƠNG CÁ MÒI”
 • CHUYỆN VỢ CHỒNG HAI GỒ
 • CÓ PHẢI EM VỀ TRONG BÓNG HOA • ĐÔI ĐIỀU VỀ ĐỊNH DANH “NHÓM ĐỀN THÁP PÔ SHA INƯ”
 • ĐÃ GIÀ MAI CŨ VƯỜN QUÊ HẾT RỒI
 • CẢM NHẬN XUÂN HƯƠNG