NGỌC TUYẾT

 • Tên thật là Nguyễn Ngọc Tuyết, còn có bút danh TÓC NGUYỆT
 • Nguyên quán: Thạc Gián - Đà Nẵng
 • Hiện sống tại Tp.HCM – VIỆT NAM
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Giọt đầy giọt vơi (Thơ, NXB Tổng hợp TpHCM – 2005)
 • Lá trở (Thơ, NXB Thanh Niên – 2006)
 • Sang mùa (Thơ, NXB Thanh Niên – 2007)
 • Nháp (Thơ, NXB Thanh Niên – 2009)
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


 • Lục Bát Tình
 • Về
 • Ngày Một Trắng Tinh
 • Đánh Rơi…
 • Thổi
 • Sang Mùa
 • Người Đàn Bà
 • Đằng Sau Nụ Cười
 • Sang Mùa
 • Duy Nhất
 • Đi Qua
 • Mẹ
 • Chênh Vênh
 • Tôi Thổi Tôi…
 • Sắm Cười
 • Ngưỡng Xuân