NGỌC PHỤNG


  • Tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Phụng
  • Sinh năm 1961
  • Đã từng làm cơ khí nghiệp vụ thuộc sở Giao Thông vận tải Hà Nội.
  • Nay đang sống và làm việc tại Ba Lan.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI