• Tên thật là: Lê Văn Mưu
  • Hội viên Hội VHNT – Lâm Đồng
  • Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Thư Pháp
  • Viết thư pháp và làm thơ tại Đà lạt
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI  • TÌNH NGƯỜI KẾ TOÁN
  • EM VỀ ĐÀLẠT
  • CẢM ƠN
  • TRIỄN LÃM THƯ PHÁP 1