• Tên thật : Tôn Nữ Minh Châu
 • Bút danh : Minh Châu Nguyên Ngọc
 • Nơi sinh : Nguyệt Biều – Huế
 • Hiện cư ngụ tại Roselane Salls Chursh - Virginia – USA


 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • MỘT CHIỀU THƯƠNG NHỚ
 • NHỚ QUÊ HƯƠNG
 •  CHO CON GÁI NGỌC ANH
 • NHÌN TRĂNG SAO 
 •  NẮNG CÔ ĐƠN
 • DẤU HÀI  
 • TẶNG MINH LÝ  
 • XUÂN ĐẾN XUÂN ĐI  
 • BỠ NGỠ  
 • NHỚ
 • BẢN ĐÀN TỶ MUỘI
 • MỘT NGÀY NẮNG LẠNH
 • MÁI TRƯỜNG XƯA
 • GIẤC CHIÊM BAO
 • CÂY QUỲNH CÀNH GIAO
 • HẸN NGÀY TÁI NGỘ
 • MÙA GIÁNG SINH 1974
 • VỀ VỚI HUẾ
 • ĐÊM DU THUYỀN HƯƠNG GIANG
 • BÂNG KHUÂNG
 • THAO THỨC
 • HUYỀN VI
 • NỐI DÀI THEO NỖI NHỚ
 • NỖI NHỚ
 • TÌNH THƠ THIÊN THU
 • VẦNG TRĂNG LỘC UYỂN
 • NỖI BUỒN XA XỨ
 • BÓNG ANH NGÀY ẤY
 • GIẤC CHIÊM BAO
 • BÂNG KHUÂNG
 • NẮNG CHIỀU
 • NGÀY VỀ
 • CÔ ĐƠN
 • NỖI NIỀM THU CẢM
 • HUẾ THƠ
 • CHƠN TÂM
 • CÔNG ƠN TỔ TIÊN
 • TAO NGỘ
 • THÂN PHẬN VÀ CUỘC ĐỜI
 • TẠM BIỆT
 • MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ
 • BÓNG THỜI GIAN
 • HÂN HOAN
 • TRĂNG TỎA HOÀNG HÔN
 • THƠ HOÀI CẢM
 • CƯỜI
 • EM MỘT THỜI ĐỒNG KHÁNH
 • LỘC UYỂN VƯỜN THƠ MỘNG
 • GẶP NHAU
 • KẾT VẦN THƠ CA
 • HÂN HOAN NGÀY XUÂN
 • NGÀY XUÂN GẶP GỠ