MAI THÌN

. Tên thật là Mai Văn Thìn
. Sinh năm 1965
. Tại thôn Vĩnh Phú, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.
. Hội viên Hội văn nghệ dân gian Việt nam.
. Hội viên Hội nhà báo Việt Nam.
. Ủy viên Ban chấp hành Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định.
. Hiện đang công tác tại Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Định.

. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Cổ tích tình yêu - tập thơ - 1991.
. Hai mảnh yêu thương - tập thơ 2 tác giả - 1992.
. Đồng quê - tập thơ - 1999.
. Văn hóa dân gian xã Nhơn Thành - nghiên cứu - 2004.
. Giải thưởng: Giải 1 thơ trẻ Bình Định 1990.
. Giải thưởng văn học nghệ thuật Xuân Diệu - Đào Tấn lần thứ 1 và lần 2.