• Sinh năm 1897
 • Tự vẫn vào trưa 30/4/1975 ở Saigon)
 • Cựu học sinh Trường Bưởi ( Lycée du Protectorat) niên khóa 1915-1918.Từ năm 1920 đến 1926
 • Thư ký Sở Vô tuyến điện thuộc phủ Toàn Quyền Đông Dương.
 • Cuối 1926, bỏ việc qua Paris, viết báo "Việt Nam Hồn" của Nguyễn Thế Truyền, ký bút hiệu Nguyễn Càn Khôn.
 • Năm 1927, về nước lại, viết báo Pháp ngữ, như : " L'argus Indochinois", " L'Ami du Peuple"," Oeuvre Indochinois" vv..
 • Cùng chủ trương báo "Union Indochinoise" với nhà báo nổi tiếng Vũ Đình Dy vào 1935.
 • Năm 1948, chủ nhiệm báo "Tân Dân" ở Hà Nội, tới năm 1954 tiếp tục xuất bản ở Saigon- tờ báo này bị nhà cầm quyền bảo hộ Pháp tổ chức đập phá, đốt nhà in, đóng cửa, đe dọa.
 • Tác giả tiểu thuyết " Bông sen trong bùn"(Hà Nội 1954)
 • Tác giả di-cảo-vè HÀ NỘI 100 NĂM TRƯỚC
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • HÀ NỘI 100 NĂM TRƯỚC - 1
 • HÀ NỘI 100 NĂM TRƯỚC - 2
 • HÀ NỘI 100 NĂM TRƯỚC - 3
 • HÀ NỘI 100 NĂM TRƯỚC - 4
 • HÀ NỘI 100 NĂM TRƯỚC - 5