LÝ VIẾT TRƯỜNG

  • Nguyên Quán: Lạng Sơn.
  • K57, Khoa Lịch sử, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQGHN.
  • Hiện cư trú tại Hà Nội
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI