• Tên thực : Nguyễn Bình
 • Sinh ngày 19 tháng 08 năm 1945
 • Tại Thanh Giang - Thanh Miện - Hải Dương
 • Nghề nghiệp : Dạy học ( Đã nghỉ hưu )
 • Hiện sống tại Bắc Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  Riêng :

 • Trăng vào Phố. NXB Văn Hóa Thông Tin – 2006
 • Ru Mình . NXB Hội Nhà Văn 2009
 • Hình như Thu . NXB Hội Nhà Văn 2011

 • Chung :

 • Nhà Thơ và Hà Nội . NXB Hội Nhà Văn 2007
 • Bích Câu Thơ . NXB Hội Nhà Văn 2009
 • Hương Sắc Ngàn Năm. NXB Văn Học 2010
 • Tuyển tập thơ Haiku-Việt . NXB Văn Học 2010
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
 • Tam Đảo em ơi !
 • Người săn Mặt Trời
 • Lời Cỏ Hương Trăng
 • Hồ Tây
 • Tiếng Tràng An
 • Nghìn năm
 • Rùa vàng Hồ Gươm
 • Ngõ Tạm Thương
 • Mưa rơi vườn chuối
 • Ngày xa xanh !
 • Kìa em cánh vạc cánh cò !
 • Đêm Noel
 • Trang Thơ Xuân
 • Thơ Say
 • Về Trà Cổ
 • Biển đêm
 • Trở lại Cát Bà
 • Sóng hờn
 • Những con diều
 • Thiên đường
 • Mượn Ước Mơ
 • Chát cùng em
 • Anh
 • Đếm
 • Ảo giác
 • Ông cháu
 • Sắm trung thu
 • HAIKU
 • Quan họ về
 • Người ơi
 • Câu quan họ trên Sông Hồng
 • Ngõ Bằng lăng
 • Lên chùa
 • Slao noọng ơi !
 •  Điệp khúc Thu
 • Bồng bềnh Huyền thoại
 • Thu đi rồi em ơi !
 • Đào
 • Ngựa 1
 • Ngựa 2
 • Đêm Xuân Chợ Viềng
 • Lời Trúc
 • Nói với Thinh Không 
 • Về Xưa  
 • CÓ THỜI NHƯ THẾ - Hoa Mộng - (kỳ 1)
 • CÓ THỜI NHƯ THẾ - (Toàn tập)
 • Lẵng Hoa Đẹp
 • Bạn Vong Niên
 • Ú Tim Thời @ *,5