LÝ QUANG HOÀN

  • Sinh 12-04-1950 tại Nha Trang
  • Trước 1975 dạy học và đi lính
  • Hiện đang sống và làm việc ở Fort Myers, Florida, Hoa kỳ
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI