• Tên thật là Lê Thị Thanh.
  • Sinh năm 1951.
  • Tại Ngọc Điền ( bên dòng sông Trà Khúc ) Quảng Ngãi.
  • Cưụ học sinh trường Nữ Trung Học Quảng Ngãi.
  • Giáo chức. Tốt nghiệp Sư Phạm Qui Nhơn và dạy học tại Quảng Ngãi.
  • Hiện về hưu và định cư tại Sài Gon.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI