• Sinh ngày 23/10/1955
  • Tại làng Hành Thiện, Xuân Hồng, Xuân Trường Nam Định
  • Quê quán : Thôn Mi Điền, Xã Hoàng Ninh, Việt Yên- Bắc Giang
  • Hội viên hội nhà văn Hải Phòng 1985.
  • Hiện cư trú tại 12 ngõ 31 phố Đội Văn, Trại chuối Hải Phòng
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI