L.T. ĐÔNG PHƯƠNG

  • Nguyên quán: Diên Sanh-Hải Lăng- Quảng Trị
  • Cựu học sinh Trung Học Hải Lăng- Quảng Trị & Trung Học Ngô Quyền –Biên Hòa
  • Có thơ đăng báo Phù Sa (Cần Thơ) Gió Mới (Biên Hòa) Lý Tưởng – Mũ nâu (Sài Gòn), VN Nhật Báo, VNTư Do, Sống Mới, Phụ Nữ Bắc Cali, Tập San Xuân Thu, Tuyển tập Hoa Vàng Niềm Tin Việt Nam.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


  • DÒNG SÔNG CẠN
  • GIÀN THIÊU