• Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết
 • Sinh ngày 04/8/1945
 • Tại làng Ngọc Lý, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
 • 1954 - Di cư vào Nam
 • 1958 - Vào Tiểu Chủng viện
 • 1972 - Thụ phong Linh mục
 • 1972-1993 : Phó xứ Gia Định
 • 1993 đến nay: Chánh xứ Gx.Tân Sa Châu - 387 Lê Văn Sỹ, phường 2, Tân Bình SaiGòn.
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • NHỮNG SUY NGHĨ VẨN VƠ - tập 1.
 • DARWIN và THUYẾT TIẾN HÓA - tập 2.
 • TIN TỨC TỪ CỐ ĐÔ HUẾ
 • THƠM THƠM QUA DÒNG LỊCH SỬ
 • JEAN BAPTISTE PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ (1837-1898)
 • DIỀU CÁNH PHẢN, DIỀU BẠT HAY DIỀU SÁO MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
 • NHỮNG SUY NGHĨ VẨN VƠ - LƯƠNG TÂM.
 • NHÀ THỜ PHÁT DIỆM
 • CHIẾC CHÌA VÔI NHIỀU ẨN SỐ
 • CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ
 • CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - QUYỂN THƯỢNG - 1.
 • CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - QUYỂN THƯỢNG - 2.
 • CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - QUYỂN THƯỢNG - 3.
 • BÀI VĂN BIA Ở LĂNG ĐỨC CHA CẢ BÁ ĐA LỘC
 • CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - QUYỂN HẠ - 4.
 • CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - QUYỂN HẠ - 5.
 • HÀNH HƯƠNG KÝ SỰ
 • CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - KINH THÁNH MỘT KHO TÀNG BẤT TẬN
 • CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Nhị tập)
 • CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Nhị tập)
 • CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Nhị tập)
 • CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Tam tập)
 • CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Tam tập) - HƯƠNG THÁNH KINH
 • CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Tam tập) - HƯƠNG THÁNH KINH
 • CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ ĐÓ - Quyển Hạ - (Tam tập) - HƯƠNG THÁNH KINH
 • TÍN HỮU 3 KHÔNG
 • Một Thoáng Đạo Trời
 • THIÊN CHÚA GIÁNG SINH LÀ MỘT BIẾN CỐ LỊCH SỬ
 • CÓ TẬN THẾ KHÔNG? - Thực Phẩm Bẩn (1)
 • CÓ TẬN THẾ KHÔNG? - Thực Phẩm Bẩn (2)
 • CÓ TẬN THẾ KHÔNG? - Thực Phẩm Bẩn (2 & 3)
 • CÓ TẬN THẾ KHÔNG? - Thực Phẩm Bẩn (4)
 • CÓ TẬN THẾ KHÔNG? - Thực Phẩm Bẩn (5)