• Họ và Tên thực : Nguyễn Hữu Kiểm
 • Quê quán : Lan Đình - Quảng Trị
 • Hiện sống tại Saigon
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


 • HỒI HƯƠNG KÝ SỰ
 • CHUYẾN ĐÒ CHIỀU
 • CHUYẾN PHÀ XƯA
 • HIỀN PHỤ
 • ĐÊM HOÀI MONG
 • QUA ĐÈO NGANG
 • Tiên Sơn Thi Tập Hiệp Biện Đại Học Sĩ Trần Đình Túc 1
 • Tiên Sơn Thi Tập Hiệp Biện Đại Học Sĩ Trần Đình Túc 2
 • Tiên Sơn Thi Tập Hiệp Biện Đại Học Sĩ Trần Đình Túc 3
 • CHÉN TRĂNG SUÔNG
 • NON NƯỚC TÌNH XUÂN
 • NIỀM XUÂN
 • NÀNG XUÂN
 • KÝ VIỄN
 • GỬI VƯƠNG XƯƠNG LINH
 • Ký Hữu
 • Dịch Thơ Đường Trương Đăng Quế và Nguyễn Hàm Ninh
 • GIO LINH NIỀM NHỚ
 • Thơ Chữ Hán của quan Hiệp Biện Đại Học Sĩ TRẦN ĐÌNH TÚC
 • TIẾNG CHUÔNG THIÊN MỤ
 • GIẤC MƠ QUÊ
 • DỊ BẢN BÀI THƠ “ĐỘC TIỂU THANH KÝ” CỦA NGUYỄN DU
 • BÀI THƠ ĐIỆP TỪ
 • Đã Đến Lúc Nhìn Lại Âm Lịch ?
 • Vài Nét Về HỘI CỔ HỌC QUẢNG TRỊ và HỘI THƠ HÃN MAI
 • TỔNG LƯỢC HỌ NGUYỄN NHẤT THÔN CẨM PHỔ - HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ -