• Sinh năm Nhâm Ngọ 1942
 • Tại Nam Thanh, Nam Trực, Nam Ðịnh..
 • Năm 1958 ra mỏ cọc 6 làm thợ Khoan.
 • Năm 1967 Ði học Ðại Học Xây Dựng Hà Nội .
 • Năm 1981 đi Hợp Tác Lao Ðộng ở Bungaria.
 • Hiện đang sinh sống tại Berlin - Nước Ðức.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Những Mảnh đời phiêu bạt - Tập truyện ngắn NXB Thanh niên 2002.
 • Những số phận không định trước - Tập Truyện Ngắn. NXB Văn Học 2003.
 • Dòng xoắy cuộc đời - Tập truyện ngắn. NXB Hội nhà văn 2004.
 • Canh bạc cuộc đời - Tập truyện ngắn. NXB Hội Nhà Văn 2005.
 • Ðùa với lửa - Tập truyện ngắn. NXB Thanh Niẽn 2005.
 • Sân khấu cuộc đời - Tập truyện ngắn. chưa XB – 2006
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI

 • CHA và... CON
 • S...U...Ú...ÚT ! - ĐÁ BẰNG CHÂN hay ĐÁ BẰNG ĐẦU ?!
 • ĐẠI CA TẨN
 • HỠI TỜ XANH - GHÊ GỚM - CỦA TA ƠI !
 • OAN NGHIỆT
 • NGƯỜI VỢ TRẺ và CON CHÓ GÌA!
 • KẺ PHÁ THỐI
 • CUỘC CHIẾN GIỮA NGƯỜI VÀ QỦY - KỊCH BẢN PHIM - Kỳ 1
 • CUỘC CHIẾN GIỮA NGƯỜI VÀ QỦY - KỊCH BẢN PHIM - Kỳ 2
 • CUỘC CHIẾN GIỮA NGƯỜI VÀ QỦY - KỊCH BẢN PHIM - Kỳ 3
 • NẠN NHÂN
 • TAN ÐÀN SẺ NGHÉ - Kỳ 1
 • TAN ÐÀN SẺ NGHÉ - Kết
 • BẢN  SAO...
 • CỦ ẤU VÀ QỦA BỒ HÒN
 • CHUYẾN DU LỊCH BÃO TÁP
 • GÁNH XIẾC CHÓ
 • SUỐI MẸ - CON
 • Đùa Với Lửa
 • NẠN NHÂN
 • CHIẾC BƠM XE ĐẠP
 • CUỘC CHIA TAY BẤT ÐẮC DĨ
 • LUẬN THUYẾT CỦA SỰ DI TRUYỀN
 • Cha và...Con
 • VOI NỔI GIẬN - kịch bản • NGƯU ĐẦU – MÃ VIỆN : Nói Với Nhà Phê Bình Trịnh Thanh Sơn !
 • TẠP… THƠ hay THƠ... ’’THỐI’’ ?!
 • NGHĨ VỀ CHỮ... ’’ĂN’’ !