• Tên thật: Lê Vi Thủy
  • Sinh năm : 1984
  • Nghề nghiệp: Giáo viên dạy Mĩ thuật
  • Hiện sống và làm việc tại Pleiku – Gia Lai




  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI