• Sinh năm 1959
 • Quê: Thị xã Hà Ðông - Hà Tây
 • Trung tá - Phó trưởng phòng Công tác Chính trị Công An tỉnh Hòa Bình
 • Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình
 • Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Các dân tộc thiểu số Việt Nam
 • Giải Thưởng :
  . Giải Nhì thơ Hoà Bình 1991 - 2001
  . Tặng thưởng bài thơ hay của Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Nắng giao thoa - tập thơ
 • Nhịp đập hai mùa - tập thơ
 • Chớp núi - tập thơ
 • Làng rừng đang phố - tập ký
 • Khúc thức - tập thơ
 • Người không bị lẵng quên - tập ký
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI