LÊ TRƯỜNG HƯỞNG


  • Tên thực: Lê Trường Hưởng
  • Sinh ngày 25 tháng 9 năm 1943
  • Nghề nghiệp: Kỹ sư cao cấp đã nghỉ hưu (Tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1966)
  • Quê quán: Hà Nội,
  • Hiện sống và viết tại Hà Nội.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI