• Bút danh Lưu Thùy Giang
 • Sinh quán tại Duy Thành, Duy Xuyên , Quảng Nam
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Thăng trầm & giải thoát - Thơ - NXB Hội nhà văn 2004
 • Hoàng hôn phố huyện -tập truyện ngắn - NXB Văn hoc 1997
 • Ban Mai Bình Yên - tập truyện ngắn - NXB THANH NIÊN 2010
 • Cõi vĩnh hằng - tập tùy bút, tạp văn, truyện ngắn - NXB văn hoá thông tin 2009
 • Con gái của mẹ - tạp bút, truyện ngắn - NXB văn hoá thông tin 2009
 • Sau tà áo xanh tập - truyện ma - NXB Lao động 2010
 • Hai nàng dâu tập - truyện ma - NXB Lao động 2010
 • Thắng cảnh du lịch dọc theo đất nước - Tập tuyển các bài báo - NXB Đồng Nai


 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI