LÊ THỊ PHÙ SA

. Tên thật : Lê Thị Út Thêm
. Sinh năm 1968
. Quê quán Hồng Ngự - Đồng Tháp
. Hiện sống tại Tây Ninh
. Bút danh khác Hồng Ngự.

. Đã Xuất Bản :

- In chung : Tuyển Thơ 30 năm Tây Ninh (NXB. VN.TP.HCM – 2007)
- In riêng : Nỗi buồn chim sáo (NXB. VN.TP.HCM – 2007)