LÊ THỊ MỸ CÔNG


 • Tên thật và cũng là bút hiệu : Lê Thị Mỹ-Công
 • Sinh trưởng: Sài-Gòn, Việt-Nam
 • Hiện ở tại Texas, USA
 • Tốt nghiệp :
  . Chuyên ngành Khí Tượng; trường Khí Tượng Thủy Văn, Sài Gòn Việt Nam
  . Anh ngữ; Đại Học Ngọai Ngữ, Sài Gòn Việt Nam
  . Khoa Vật Lý; Đại Học U.T.D. (University of Texas at Dallas)
 •  
 • Thơ văn trên vài tập thơ in chung nhiều tác giả, vài Tuyển Tập, vài Báo, vài Đặc San (Việt Nam và USA)
 • Thực hiện trang thơ "Cụm Hoa tình Yêu" của Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại trên "Cẩm Nang VRN-SBTN DFW Magazine."
 • Thực hiện trang thơ "Cụm Hoa tình Yêu" của Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại trên báo"Bút Tre.”
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI