LÊ THIẾU NHƠN

. Sinh năm 1971.
. Tại Phú Yên - Bình Định
. Hiện cư trú tại Gò Vấp - Sài Gòn.