• Tên Thật: Lê Văn Hằng
  • Sinh năm: 1951
  • Tại: Từ Tâm - Phước Hải - Ninh Phước - Ninh Thuận
  • Hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận.
  • Hiện làm nông.


  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI