• Tên thật: Lê Quang Trạng
  • Bút danh: Lê Quang Trạng, Vũ Đức Quang Huy.
  • Sinh ngày 17/01/1996 tại Cù lao Ông Hổ (TP. Long Xuyên – An Giang), trong gia đình cha mẹ đều là giáo viên.
  • Theo học tại THPT Châu Văn Liêm, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
  • Hiện sống tại TT Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
  • Bắt đầu sáng tác thơ văn trong những năm học Trung học cơ sở, đến nay đã có tác phẩm trên các báo, tạp chí: Văn nghệ, Văn nghệ Trẻ, Văn nghệ Quân đội, Văn nghệ TP HCM, Thế giới trong ta, Áo trắng, Tài hoa trẻ, Thế Giới Mới, Thất sơn…
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI