• Tên thật : Lê Thị Xuân Mai
 • Sinh ngày : 03 02 1957
 • Sinh quán : Thừa Thiên,Huế
 • Hội viên Hội VHNT Khánh Hòa
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Tháng năm rừng núi công trường - tập thơ - 1996 (in giao lưu nội bộ chưa có giấy phép xuất bản)
 • Giòng đời - tập thơ - Hội VHNT Khánh Hòa - Xuất bản 1998
 • Bài thơ 20 năm - tập thơ - Hội VHNT Khánh hòa XB 2000
 • Lối cũ một mình - tập thơ - NXB Thuận Hóa 2005
 • Bội tình ,NXB Hội Nhà văn 2010


 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • BƯỚC ĐƯỜNG XA XỨ
 • BÀI THƠ CHƯA ĐẶT TÊN
 • TẤM ẢNH
 • TRƯỚC MẶT


 • Quán Bên Sông
 • Chuyện Của Một Thời
 • Thằng Côi
 • Một Chuyến Xa Nhà
 • Tản Mạn Quanh Ngày
 • Trong Cơn Mưa
 • Những Đồng Bạc Cắc