• Tên thật: Lê Khánh Mai
 • Quê: Khánh Hòa
 • Thạc sĩ Văn học
 • Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
 • Nghề nghiệp đã trải qua: Giáo viên dạy Văn THPT tại Nha Trang, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Nha Trang và Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa.
 • Giải thưởng 25 năm Văn học tỉnh Khánh Hòa (1975-2000)
 • Giải thưởng Thơ Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Viêt Nam 2005.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Trái chín – Tập thơ – NXB Khánh Hòa – 1990
 • Hoàng hôn trắng – Tiểu thuyết – NXB Khánh Hòa – 1992
 • Nước mắt chảy về đâu – Tập thơ – NXB Hội Nhà văn – 1998
 • Cổ tích xanh – Tập thơ – NXB Thanh niên – 2000
 • Cát mặn – Tập thơ – NXB Hội Nhà văn – 2001
 • Đẹp, buồn và trong suốt như sương – Tập thơ – NXB Hội Nhà văn – 2005
 • Nết – Tập truyện ngắn – NXB Đà Nẵng – 2005
 • Giấc mơ hái từ cơn giông – Tập thơ – NXB Hội Nhà văn – 2008
 • Vọng âm của mạch ngầm – Tiểu luận phê bình – NXB Hội Nhà văn – 2009

 • QUAN NIỆM VỀ THƠ:
  Thơ là nước mắt, tiếng kêu, lời tự thú, sự cứu rỗi, nỗi ẩn ức tiền kiếp và niềm ký thác với muôn sau, được thể hiện bằng một thứ ngôn ngữ giàu tín hiệu thẩm mỹ, nhiều dư vang, lạ lùng, mới mẻ làm ngạc nhiên, đắm say và bừng ngộ con người.
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI