• Họ và Tên : LÊ BÁ DUY
 • Các bút danh khác: Anh Vỹ, Bá Duy, Bá Minh
 • Năm sinh: 1966
 • Địa chỉ: Phước Hiệp - Tuy Phước – Bình Định.
 • Phụ trách Phần diễn đàn Văn học Nghệ thuật - Website:http://www.mythuat.vn
 • Đại học Sư phạm Khoa Ngữ văn - Nhà giáo.
 • Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định.
 • Hội viên CLB Văn học Xuân Diệu - Bình Định.
 • Hội viên CLB UNESCO Thơ Đường Việt Nam.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • HẠT TÌNH ( Tập thơ, Nhà Xuất bản Đà Nẵng- 2003)
 • NHÓM LỬA (Tập thơ, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, 2005)
 • TỨ TUYỆT TÌNH THI (Tuyển chọn và giới thiệu, Tập 1 & 2 –NXB Đà Nẵng, 2005)
 • THƠ TÌNH LỤC BÁT (Tuyển chọn và giới thiệu, NXB Đà Nẵng, 2005)
 • SÓNG THỜI GIAN (Tuyển chọn và giới thiệu,–NXB Đà Nẵng, 2006)
 • THỜI GIAN NỖI NHỚ (Thơ 2 tác giả CHÚC MAI & LÊ BÁ DUY, NXB Văn nghệ, 2006)
 • NHƯ NHỮNG CƠN MƯA (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2008)…
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • BIỂN THỨC
 • HẠT TÌNH YÊU
 • VỌNG
 • SÓNG KỶ NIỆM
 • NGHE
 • TIỄN ANH
 • NHỚ QUÊ
 • LÊN NON
 • MÙA HẠ KHÔNG EM
 • ĐỌC KIỀU
 • TÌNH XANH
 • BỖNG DƯNG
 • SÔNG THU
 • TỪ HẢI
 • TRI ÂN
 • NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN
 • NHỚ HUY CẬN
 • CHẬM
 • ĐỢI
 • NEO
 • SƯƠNG THỜI GIAN
 • VẪN XANH
 • ÁO ĐỒNG
 • SÓNG KỶ NIỆM
 • NHỚ QUÊ
 • NGHE
 • CƠN BÃO ĐI QUA
 • KHÔNG ĐỀ
 • LẦN THEO NGỌN GIÓ
 • TRÊN ĐẢO
 • NGÔI NHÀ
 • HOA TÌNH
 • NEO NGƯỜI
 • THỜI GIAN NỖI NHỚ
 • TRỞ LẠI TRƯỜNG CŨ
 • TỰ TÌNH CÙNG CUỘI
 • NỖI NIỀM
 • PHẬN LÁ
 • CON ĐƯỜNG
 • NHỚ PHÙNG QUÁN
 • KHÚC HÁT TRẦN GIAN
 • HƯƠNG TÌNH
 • NHỮNG CƠN MƯA
 • NHỚ XUÂN DIỆU
 • ĐÊM NAY
 • TIỄN ANH
 • HOA THÁNG NĂM
 • MÙA HẠ KHÔNG EM
 • VẦNG TRĂNG LUNG LINH
 • CÒN GÌ Ở LẠI !
 • NHỮNG LỜI TRÒ CHUYỆN
 • ĐỒNG ĐIỆU
 • TỪ THẾ GIỚI ẢO BƯỚC RA CÕI NGƯỜI
 • LIÊN KHÚC HÀI