. Sinh quán : Làng La Huân - xã Điện Thọ - huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam .
. Hiện sống tại : Trần Phú - tp Hội An - Quảng Nam

. TÁC PHẨM ĐÃ IN :

- Gót quê
- In chung nhiều tuyển tập
- Có đăng tải trên các tạp chí trong nước