• Tên thật là Lê Thị Vuôn
 • Sinh ngày 19 tháng 10 năm 1962
 • Tại Nông Cống, Thanh Hóa
 • Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm - Cử Nhân Anh Văn
 • Nơi cư trú và làm việc hiện nay : Trường THPT Đông Sơn I, Thanh Hóa.
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


 • LẦN ĐẦU
 • LÊ THÊ - TRAILING
 • DREAM - MƠ
 • HẠT THÓC QUÊ TÔI


 • Ở PHÍA BÊN KIA
 • GỐC
 • CÂY VĨ CẦM CHUẨN