• Lâm Anh tên thật Nguyễn Lâm Anh,
  • Bút danh khác Nguyễn Ba La,
  • Sinh năm 1942.
  • Quê quán xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi.
  • Hiện cư ngụ tại Cát Tiên, Lâm Đồng.
  • Đã có nhiều thơ đăng trên các báo, tạp chí trong và ngoài nước.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI